Bliżej biologii: Po co roślinom liście?

Bliżej biologii: Po co roślinom liście?

W czasie zajęć uczestnicy zapoznają się z budową liści i ich rodzajami. Sprawdzimy, jakie barwniki są ukryte w liściach, spróbujemy zaobserwować proces fotosyntezy w wykonaniu moczarki kanadyjskiej oraz dowiemy się jaką rolę odgrywają liście w funkcjonowaniu roślin.


Termin Godzina Grupa Cena
04.04.2017r.(wtorek) 18:00 6-16 osób 19 zł/os.