Cennik (imprezy firmowe)

Imprezy firmowe

Rezerwacja labiryntu laserowego na wyłączność:
1 godzina – 650 zł*/h brutto,  każda następna – 600 zł*/h brutto

*cena obejmuje rezerwację stolika i gry na Arenie Laser Games na wyłączność
** stolik z poczęstunkiem + 50 zł (stolik do 12 os., za każdą dodatkowa osobę obowiązuje dopłata 5 zł, w cenie zawiera się również plastikowa zastawa dla każdego zgłoszonego uczestnika).

Rezerwacja salki okolicznościowej + rezerwacja gier:
poniedziałek – piątek: 1 godzina – 100 zł/h brutto + rezerwacja gier (koszt według poniższego cennika)
sobota – niedziela:  1 godzina – 200 zł/h brutto + rezerwacja gier (koszt według poniższego cennika)

Rezerwacja stolika + rezerwacja gier:
Opcja nr 1:  Bezpłatna rezerwacja stolika bez poczęstunku + rezerwacja gier (koszt według poniższego cennika)

Opcja nr 2: Rezerwacja stolików z poczęstunkiem* (50 zł) + rezerwacja gier (koszt według poniższego cennika)
*stolik do 12 os., za każdą dodatkowa osobę obowiązuje dopłata 5 zł, w cenie zawiera się również plastikowa  zastawa dla każdego zgłoszonego uczestnika.

Opcje dodatkowe:
Wynajem sprzętu- laptop, projektor, ekran- 50 zł/h
Catering – od 50 do 120 zł /os.
Pizza – cena według aktualnego cennika pizzerii
Napoje – od 5 zł/ szt.
Dyplomy – 1zł/szt.
Medale – 10zł/szt.

CENNIK ARENA LASER GAMES


Gra ulgowy * normalny grupowy **
15 min. 16 zł./os. 20 zł./os. 14 zł./os.
20 min. 21 zł./os. 25 zł./os. 18 zł./os.
25 min. 25 zł./os. 29 zł./os. 22 zł./os.