Club Card dla grup zorganizowanych i biur podróży

Zostań Naszym przyjacielem! Z Kartą Club Card grupy zorganizowane otrzymują
10% rabatu
na zwiedzanie wystawy Experymentarium.
Karta wydawana jest bezpłatnie już po pierwszej wizycie.
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i zasadami wydawania kart klubowych.

Regulamin Club Card dla grup zorganizowanych

 1. Karta Klubowa (Club Card) może zostać wydana jedynie na instytucję/firmę/osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.
 2. Wszystkie rabaty i promocje wynikające z posiadania Karty Klubowej (Club Card) wchodzą w życie po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz wykupieniu biletu wstępu według cennika standardowego.
 3. Wydanie Karty Klubowej (Club Card) właścicielowi/przedstawicielowi firmy jest bezpłatne.
 4. Karta Klubowa (Club Card) umożliwia uzyskanie 10% rabatu wyłącznie na zwiedzanie wystawy Experymentarium.
 5. Przed każdym zakupem biletu na Experymentarium należy okazać Kartę Klubową pracownikowi lub podać jej numer.
 6. Na adres e-mail posiadacza karty, podany przy rejestracji Karty Klubowej (Club Card), wysyłane będą wszelkie aktualne informacje i promocje, zmiany regulaminu, itp..
 7. Karta Klubowa (Club Card) może być wykorzystywana jedynie przez właściciela/ przedstawiciela firmy (na którą została wydana). Nie może być nikomu użyczana, oddawana lub sprzedana.
 8. Karta Klubowa (Club Card) nie jest kartą kredytową, płatniczą ani bankomatową.
 9. Karta Klubowa (Club Card) jest wydawana przez EXPERYMENTARIUM Tomasz Kuliś, ul. Drewnowska 58, 91-002 Łódź.
 10. Karta Klubowa (Club Card) może być używana tylko w celu i w sposób wskazany w Regulaminie.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia Karty Klubowej (Club Card) w przypadku niezgodnego z prawem, regulaminem bądź dobrym obyczajem zachowania użytkownika.
 12. Przywileje i rabaty cenowe wynikające z posiadania Karty Klubowej (Club Card) nie mogą być łączone z innymi promocjami.
 13. Regulamin Kart Klubowych (Club Card) może ulec zmianie.

Skontaktuj się z nami!

Zaplanuj wizytę

Rezerwacje oraz informacje