Klauzula informacyjna

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) pragniemy przekazać Ci informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Tomasz Kuliś prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Experymentarium Tomasz Kuliś z siedzibą w Łodzi, ul. Drewnowska 58, 91-002 Łódź. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, świadczenia usług czy uzyskania informacji poprzez kontakt zwrotny przez okres jej obowiązywania oraz okres przedawnienia roszczeń (usprawiedliwiony interes administratora art. 23 ust 1 pkt 5 Ustawy), a w przypadku niektórych danych – przez okres przewidziany obowiązującymi przepisami prawa. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak ich brak może uniemożliwiać zrealizowanie usługi. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów – do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO). Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być pracownicy i zleceniobiorcy zatrudnieni przez administratora, obsługujące administratora biuro księgowe oraz firma hostingowa, przy czym udostępnienie danych każdorazowo będzie ograniczone do niezbędnego zakresu, umożliwiającego prawidłowe świadczenie usługi oraz rozliczenie księgowe. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych ani do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Twoje dane osobowe nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, oraz nie będą przetwarzane automatycznie w formie profilowania.

Wysyłają wiadomość przez formularz kontaktowy wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych  danych osobowych przez Experymentarium Tomasz Kuliś z siedzibą w Łodzi, ul. Drewnowska 58, 91-002 Łódź, w szczególności: imienia i nazwiska, danych kontaktowych (numer telefonu, e-mail), w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, świadczenia usług czy uzyskania informacji poprzez kontakt zwrotny (usprawiedliwiony interes administratora art. 23 ust 1 pkt 5 Ustawy), a w zakresie danych niezbędnych do rozliczeń księgowych przez okres przewidziany obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.