Zapraszamy wszystkie dzieci, w których drzemie kreatywna dusza, do  udziału
w Ogólnopolskim Mikołajkowym Konkursie Plastycznym!

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:
– przedszkolaki;
– uczniowie klas I-III szkoły podstawowej;
– oraz uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej.

Dopuszczalne formaty pracy:
– praca płaska w formacie maksymalnie  A3 (420×297 mm);
– praca przestrzenna o wymiarach maksymalnych: 30 x 30 x 30 cm.

Na wszystkie prace, czekamy do 6 grudnia 2021 r., do godz. 23:59 (decyduje data dostarczenia pracy).

Ogłoszenie wyników Konkursu 20 grudnia 2021 r., do godz. 22:00.

Szczegóły Konkursu w poniższym regulaminie:

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Więcej informacji:
tel. 42 633 52 62
e-mail: biuro@experymentarium.pl